A zase ten dech ...

Na téma dýchání jak v životě, tak při cvičení jógy se dá psát do nekonečna a vždy to bude téma zajímavé. Bylo toho napsáno mnoho a hodně si lze na internetu dohledat, takže všeobecně známé informace v tuto chvíli vynecháme a podíváme se na úvahy, které nás třeba hned jen tak nenapadnou a posunou nás na naší cestě vnímání dechu nejen v životě, ale také při praxi powerjógy zase o trošku dále.

Malé důležité opáčko ...

Z hlediska fyzického má dech posturální funkci a je úzce spjat s držením těla a se svalovým tonusem. Pokud je jakýmkoliv mechanismem porušeno dýchání, projeví se to na pohybovém aparátu a naopak. Dechových funkcí se využívá jak při korekci držení těla, tak naopak korekce držení těla je využívána při terapii vadného stereotypu dýchání. Dýchání je jedinou vitální funkcí, kterou můžeme vlastní vůli měnit, a to jak hloubku, tak frekvenci. Dech se tak stává vstupní branou k ovlivnění dalších autonomních funkcí těla.

To jak stojíme a jak dýcháme spolu úzce souvisí a ovlivňuje jedno druhé. Je třeba se zaměřit na nácvik správných stereotypů. Pokud je správná poloha (v běžném životě nebo při cvičení jógy), je většinou i správný pohyb z ní vycházející. Aby byla poloha správná, je třeba ji fixovat nebo korigovat dechem a naopak správný dechový vzorec/stereotyp je třeba podpořit správnou polohou/držením těla.

Lidé s vadným stereotypem dýchání mají tendenci k přetěžování určitých svalových skupin a hromadí stres. Svaly na takovéto přetížení zareagují hypertonem (zvýšeným napětím) s následným zkrácením. Tím se mění držení těla a sekundárně i pohybové stereotypy.

Všechny tyto neduhy lze správným přístupem a praxí jógy pozitivně ovlivnit. Cílem jógy je také spojit při cvičení fyzickou a psychickou část vaší bytosti do jednoho celku. Vše souvisí se vším …

Co pro sebe tedy můžeme v rámci cvičení jógy udělat?

Zkuste tedy prosím nad těmito myšlenkami zauvažovat a vědomou prací na sobě samém učinit tyto návyky součástí vaší jógové praxe. Rozhodnou se vědomě dýchat chce jistou dávku odvahy, která vám ale může přinést mnoho pozitivního...

Copyright © 2023 martinfajka.cz | všeobecné obchodní podmínky | vytvořil: matodesign.cz

nahoru