Mantry a jógová lekce

Proč instruktor začíná lekci zpěvem mantry ÓM?

Také k lekcím powerjógy patří určitý osobní projev spirituality a s tím spojená cesta k sobě samému ...

Na začátku lekce jógy si sednete do zkříženého sedu nebo zůstanete ve stoji, spojíte dlaně na středu hrudníku a vnímáte vše, co se odehrává v těle i mysli. Stahujete se dovnitř sebe sama a odpoutáváte svou pozornost od proživšího dne. Jako byste hledali kořeny ve svém nitru. Najednou se z úst instruktora ozývá zpěv. Někdo se lekne a druhý se přidává buď sám pro sebe, nebo ve společnosti všech návštěvníků lekce.

Nejdůležitější mantrou je OM (spojení). Svou rezonancí A-U-M rozvibrovává celé tělo i mysl, a když se ještě spojí dlaně do namaskára mudry – spojení dlaní před hrudníkem a lehkou poklonou, naše bytost zažije vnitřní prožitek pokory a míru.

Pozdrav „namasté“ vyjadřuje úctu a respekt, a i když se vysloví pouze slovo „namasté“, nebo se jen spojí dlaně před hrudníkem, druhá strana ví, oč běží: „Skláním se před tebou,“ nebo více literárně: „Z klidného tichého místa uvnitř sebe se klaním klidnému tichému místu v tobě, a když se oba setkáme v tomto místě, splyneme v jednoho.“ Tyto věty vypovídají o hluboké symbolice spojených dlaní.

Om je vše. Om, nebo také Aum, představuje prvotní zvuk stvoření, vycházející z prázdnoty, z absolutna, od Boha, či jak to kdo nazývá. Použiji krásné a výstižné české slovíčka "neprojevené" a "projevené". Zvuk je vibrace a vibrace je matérie a tedy vše v tomto celém "projeveném" vesmíru. Vše vibruje, vše má svůj vlastní zvuk. Slabika Om je úvodní vibrací, ze které vše "projevené" vyvstává. Je tedy nejblíže k onomu "neprojevenému", k tomu co jest, ale co je skryto před našimi smysly. Je to Bůh, je to Alláh, je to Absolutno. Je to to, co jest, co nazýváme tolika jmény, paradoxně jaksi vzdálenými. Vzdálenými od nás samých, ačkoliv jsme to především my Sami.

Dovolím si ještě jedno označení, a to "Jsem", jako stav čistého bytí, ve kterém neběhají žádné myšlenky ani představy či pocity. Cokoliv vyvstává z tohoto "Jsem", stává se projeveným. Celý celičký vesmír je projevený. A slabika Om jím celým prochází. Zvuk Om je prvotní vibrací a je proto také nejblíže k onomu neprojevenému. A to je vlastní jádro významu mantry Om. Zvuk slabiky Om nás spojuje s naší podstatou, s námi Samými, s Bohem. Proto se slabika Om vyskytuje na počátku tolika manter a mnohých obřadů. Proto se tak často odříkává při meditacích a zpívá v nesčetných opakováních.

Skvělý článek na toto téma zde.

 

Použité zdroje: www.jogoviny.cz , www.jogadnes.cz

 

 

 

Copyright © 2023 martinfajka.cz | všeobecné obchodní podmínky | vytvořil: matodesign.cz

nahoru