Dech a jeho souvislosti

Dech je tichý průvodce při naší cestě životem. Je to náš přítel, který při nás vždy stojí. Mnohdy na něj však zapomínáme a vůbec si ho neuvědomujeme. Život začíná prvním nádechem a končí posledním výdechem. Z hlediska jógového přístupu se délka života měří na dechy. Jedno krásné přirovnání říká: „žiješ tak, jak dýcháš“. V těchto slovech je skryta hluboká pravda.

Mnozí z nás dýchají jen velmi povrchně. Jak v běžném životě, tak při dalších aktivitách. Zásobují se nedostatečným množstvím kyslíku, takže to nestačí dostatečně oživit jejich nervový systém a krevní řečiště. Mnoho chronický chorob je spojeno s nedostatečným dýcháním a může být vyloučeno nebo zmírněno správným přístupem k dechu. Dech je omezován depresemi, úzkostmi, staženými či oslabenými dýchacími svaly, nesoustředěností či letargií. Nekvalitní dech má za následek nejen shrbenou postavu, ale také ztuhlost hrudního koše. Nesprávné (povrchní) dýchání a problémy spojení s dušností nejsou ničím novým a jsou stále častější. Dýcháme-li povrchně, speciální nervové receptory skryté hluboko v plících, nejsou vůbec ovlivňovány. Nadechujeme-li a vydechujeme-li se hluboce, jsou tyto nádechové a výdechové receptory v činnosti. Tato aktivita je reflexogenní zpětnou vazbou plic a speciálního dechového centra v mozku. Toto dechové centrum neřídí jenom náš nádech a výdech, ale i naši schopnost zastavit dech ve fázi nádechu a výdechu.  Většinou bývá povrchní dech uložen jako vzorec a ten je třeba vědomě přebudovat.

Pomocí jógy se člověk učí dýchat vědomě. Když pak jeho nervový systém převezme funkci automatického dýchání, dech se stane hlubším a delším. Dýchací centrum je umístěno v mozkovém kmeni, čili v prodloužené míše. Dech je autonomní činnost, avšak jako jedna z mála fyziologických dějů se dá ovládat vůlí. Řízení dechu, které provádí mozek, představuje velmi složitý mechanismus.

Naše buňky a tkáně potřebují kyslík, který prostřednictvím dechu do těla dodáváme. Jakmile jsou okysličené, potřebují vyloučit vzniklý oxid uhličitý. V dýchacím procesu je kyslík přenášen k buňkám z plic a srdce prostřednictvím tepenné krve, zatímco oxid uhličitý se navrací do plic a k srdci žilní krví. Tuto výměnu vnímáme jako dýchání. Uvádí se, že se člověk nadechne zhruba 12krát – 15krát za minutu, cca 20 000 krát za den. Vše závisí na stavu respiračního systému, aktivitě, emoční stabilitě a dalších faktorech.

Nejdůležitější dýchací sval je bránice. Bránice je kopulovitě uspořádaný sval oddělující dutinu břišní od dutiny hrudní. Nemá pouze funkci dýchací, ale má i funkce další. Ty jsou často opomíjeny. Bránice má vliv na cirkulaci krve, na správnou funkci všech břišních orgánů, atd. Důležitou funkcí je také stabilizace trupu, funkce posturální. Správný dech, rovná se dobrá postura. Dýchání ještě pomáhají další svaly: prsní, mezižeberní, vzpřimovače páteře, čtyřhranný sval bederní a samozřejmě i svaly břišní. Je to ucelený proces, který potřebuje součinnost mnoha svalů. Když se nadechujete, vzduch obsahuje zhruba 20 % kyslíku, když vydechujete hladina kyslíku ve vydechovaném vzduchu je zhruba 16 %.

Při praxi jógy (cvičení ásan), bychom se od samého začátku měli učit vědomý, pomalý, hluboký a řízený dech. Cílem jógového dýchání je zpomalit dech a prodloužit ho. Trénujeme schopnost dýchat hlouběji, vytrvaleji a klidněji. Jógová dechová cvičení nepůsobí pouze na dechové funkce, ale prostřednictvím dechu ovlivňují také psychiku, svalové napětí i funkci dalších vnitřních orgánů v oblasti hrudníku a břicha. V józe se používá k dýchání břicho i hrudník. Cílem je prohloubené dýchání, které zvyšuje vitalitu. Existují dva hlavní důvody, proč je třeba zvyšovat dechový objem. První je ten, že hlubší nádech zvětšuje příjem kyslíku a druhý spočívá v tom, že pomocí důkladnějšího výdechu může tělo vyloučit více odpadu (mentální, emocionální a metabolický odpad).

Je velmi důležité dýchat nosem, dýcháte-li pusou, připravujete se o hodně energie a tepla. Uvědomme si také spojitost mezi dýcháním a pohybem. Každý pohyb vychází z dýchání. Pohyb by tedy neměl sledovat dýchání, ale měl by jím být spouštěn. Pokud budete cvičit v tomto duchu, bude vámi při jógové praxi dech pohybovat podobně, jako vítr spadlým listím.

Při cvičení jógy je tedy velmi důležité kvalitně a vědomě dýchat. Důležité je také naslouchat svému dýchání, protože tímto způsobem se vtahuje pozornost do vašeho nitra. Těmito přístupy se dostáváme k jednomu z hlavních benefitů jógového dýchání – zklidnění mysli a emocí.

Ať už v józe, nebo v běžném životě, prostě a jednoduše: hlavně DÝCHEJTE …

MF

Copyright © 2020 martinfajka.cz | všeobecné obchodní podmínky | vytvořil: matodesign.cz

nahoru